Provozní řády

Fakulta informačních technologií ČVUT sídlí ve dvou budovách – Nové bodově ČVUT a Budově A Fakulty stavební. Každý je povinen se řídit platnými provozními řády budov a jednotlivých místností. Závady se hlásí elektronicky na adresu helpdesk@fit.cvut.cz.

Provozní řád Budovy A

Budova A je ve správě Fakulty stavební ČVUT. Tento provozní řád upřesňuje a doplňuje Provozní řád FSv a stanovuje pravidla provozu v prostorách užívaných naší fakultou v 9.–14. nadzemním podlaží. Řád je závazný pro všechny osoby, které se v uvedených prostorách pohybují.

Kompletní znění Provozního řádu budovy A

Provozní řád učeben

Tento provozní řád upravuje provoz a činnosti v učebnách ČVUT FIT, jež jsou ve správě Oddělení ICT, tj. T9:301–303, T9:343–351, TK:PU, TH:A-942, TH:A-1142, TH:A-1242, TH:A-1247, TH:A-1342 a TH:A-1442. Využívat učebny mohou jen učitelé a studenti předmětů studijních programů vyučovaných na naší fakultě a další osoby určené děkanem.

Kompletní znění Provozního řádu učeben ČVUT FIT

Provozní řád studentských respirií

Tento provozní řád upravuje provoz a činnosti ve studentských respiriích ČVUT FIT. Využívat respíria mohou jen studenti a zaměstnanci naší fakulty. Vstup do respiria T9:322 je volný. Pro vstup do respirií v Budově A je vyžadována autorizace průkazem ČVUT.

Kompletní znění Provozního řádu studentských respirií FIT ČVUT

Provozní řád zasedacích místností

Tento provozní řád upravuje provoz a činnosti v zasedacích místnostech ČVUT FIT, jež jsou ve správě Oddělení ICT, tj. T9:364, TH:A-1435 a TH:A-1455. Místnosti jsou společným technickým zázemím fakulty. Jsou určeny pro mimořádné akce pořádané v rámci výuky, výzkumu, vědy a dalších aktivit na fakultě.

Kompletní znění Provozního řádu zasedacích místností ČVUT FIT

Provozní řád místností s tiskárnami

Tento provozní řád upravuje provoz a činnosti v místnostech s tiskárnami ČVUT FIT, jež jsou ve správě Oddělení ICT, tj. T9:314, TH:A-1028, TH:A-1228 a TH:A-1428. Místnosti mohou využívat jen zaměstnanci a doktorandi naší fakulty.

Kompletní znění Provozního řádu místností s tiskárnami ČVUT FIT

Důležitá telefonní čísla

Tísňové volání
112
Hasiči
150
Záchranná služba
155
Městská policie
156
Policie ČR
158
Vrátnice FSv (Budova A)
+420 22435 4318
Recepce FA (NB ČVUT)
+420 22435 6222
Helpdesk Oddělení ICT
+420 22435 8786

Odkazy

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Jiří Škvor, skvorj@fit.cvut.cz


Poslední změna: 4.5.2017, 23:20