Podmínky pro přijetí ke studiu

FIT uskutečňuje výuku ve třech stupních: bakalářském (zakončené titulem Bc.), magisterském (zakončené titulem Ing.) a doktorském (zakončené titulem Ph.D.). Všechny stupně jsou realizovány v českém i anglickém jazyce, vždy v prezenční formě. Bakalářský stupeň je navíc uskutečňován i v kombinované formě, výuka probíhá pouze o sobotách. 
Všechny stupně máme akreditovány s názvem studijním programu Informatika (Informatics). Studijní program se dále dělí na obory, obor si volí student v průběhu studia, fakulta přijímá do studijního programu (student si volí stupeň, jazyk a formu).
Pro bližší informace vyberte jeden z odkazů:

 Poslední změna: 2.4.2017, 22:41