Zprávy o průběhu přijímacího řízení

AR 2019/2020
Informatika – bakalářský studijní program, prezenční forma studia vzorová přijímací zkouška do Bc. studia
Informatika – bakalářský studijní program, kombinovaná forma studia
Informatika – navazující magisterský studijní program (MI) vzorová přijímací zkouška do Mgr. studia
Informatika – navazující magisterský studijní program (NI)
AR 2018/2019
Informatika – bakalářský studijní program, prezenční forma studia vzorová přijímací zkouška do Bc. studia
Informatika – bakalářský studijní program, kombinovaná forma studia
Informatika – navazující magisterský studijní program (MI) vzorová přijímací zkouška do Mgr. studia
Informatika – navazující magisterský studijní program (NI)
AR 2017/2018
Informatika – bakalářský studijní program, prezenční forma studia vzorová přijímací zkouška do Bc. studia
Informatika – bakalářský studijní program, kombinovaná forma studia
Informatika – navazující magisterský studijní program vzorová přijímací zkouška do Mgr. studia
AR 2016/2017
Informatika – bakalářský studijní program, prezenční forma studia vzorová přijímací zkouška do Bc. studia
Informatika – bakalářský studijní program, kombinovaná forma studia
Informatika – navazující magisterský studijní program vzorová přijímací zkouška do Mgr. studia
AR 2015/2016
Informatika – bakalářský studijní program vzorová přijímací zkouška do Bc. studia
Informatika – navazující magisterský studijní program vzorová přijímací zkouška do Mgr. studia
AR 2014/2015
Informatika – bakalářský studijní program vzorová přijímací zkouška do Bc. studia
Informatika – navazující magisterský studijní program vzorová přijímací zkouška do Mgr. studia
AR 2013/2014
Informatika – bakalářský studijní program vzorová přijímací zkouška do Bc. studia A, B, C, D
Informatika – navazující magisterský studijní program vzorová přijímací zkouška do Mgr. studia
AR 2012/2013
Informatika – bakalářský studijní program
Informatika – navazující magisterský studijní program
AR 2011/2012
Informatika – bakalářský studijní program
Informatika – navazující magisterský studijní program
AR 2010/2011
Zpráva za akademický rok 2010/2011
Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 do bakalářského programu Informatika
Přijímací řízení do bakalářského studijního programu Informatika na Fakultě informačních technologií ČVUT v prezenční formě probíhalo podle podmínek schválených Akademickým senátem ČVUT dne 20. 5. 2009. V prvním kole přijímacího řízení byly přihlášky ke studiu přijímány do 20. 6. 2009, ve druhém kole do 10. 8. 2009, několik (méně než 10) přihlášek bylo přijato i po uzávěrce druhého kola. Kapacita programu byla stanovena na 500. Řádný zápis studentů do studia se konal 3. 9. 2009, náhradní termín zápisu byl 15. 9. 2009.
počet
Přihlášku podalo 520
Přijato na základě přihlášky 520
Z přijatých na základě přihlášky se do studia zapsalo 445
Přijato a zapsáno na základě schválené žádosti o přestup 26
Celkem zapsáno (ke dni 1.10.2009) 471


Poslední změna: 2.1.2020, 11:41