Nováček

Prezentace ze zápisu do studia ze dne 27. 6. 2019

Prezentace pro studenty přijaté do bakalářského studijního programu [PDF]

Prezentace pro studenty přijaté do magisterského studijního programu [PDF]

Kdy, kde a co

Pro informace o aktuálním dění sledujte:

Přípravný kurz matematiky

Pro zopakování si potřebných pojmů a dovedností v matematice, které studentům zjednoduší přechod do studia na FIT, připravili vyučující z Katedry aplikované matematiky předmět Přípravný kurz matematiky (BI-PKM). Kurz můžete absolvovat on-line během léta v systému MARAST (přihlášení ČVUT jménem a heslem). Obsahem kurzu jsou studijní materiály (krátká výuková videa a užitečné odkazy), příklady k procvičení a kvízy. Splnění kvízů je také nutnou podmínkou pro získání zápočtu. Více informací najdete na stránce kurzu BI-PKM.

Informace o TV

Studenti BSP musí během studia odchodit 2 semestry předmětu Tělesná výchova. Nabídka sportů je široká, takže si určitě vyberete. Uvolnění z předmětu TV se řeší individuálně přes Studijní oddělení. Před zapsáním tělocviku si dle rozvrhu najděte vhodné termíny, kde se vám TV nebude krýt s výukou a také se pohodlně stihnete přemístit mezi budovami. Zvolit si TV (zapsat si ji do rozvrhu) půjde již od 9. 9. 2019 od 8:00 po přihlášení vaším uživatelským jménem a heslem ČVUT na webu Ústavu tělesné výchovy a sportu. Studenti 1. ročníku BSP mají TV automaticky v KOSu zapsán a pouze si tedy vybíráte, na který sport a v jakou hodinu budete chodit.

Informace o výuce AJ

Pro splnění bakalářského studijního plánu je potřeba absolvovat zkoušku z anglického jazyka BI-ANG (nemusí ji skládat ti, kdo předloží certifikát na úrovni minimálně B2 Evropského referenčního rámce). Fakulta nabízí možnost několika semestrálních kurzů před složením zkoušky, takže i začátečník se může během studia dovzdělat, aby zkoušku úspěšně složil. Fakulta také nabízí testování pro certifikát TOEIC přímo na fakultě. Více informací o jazykových kurzech najdete na stránce o výuce angličtiny.

Záznamy z přednášek

Záznamy z přednášek předmětů i speciálních přednášek hostů najdete na stránce AVC FIT. Nejsou tam ale bohužel zdaleka všechny, jelikož každá natočená přednáška stojí studenty spoustu času. Pokud vás ale audiovizuální technika zajímá a chcete pomoci, napište na info@avc-cvut.cz. Více na stránkách Audiovizuální centra studentů ČVUT.

Informace o počítačovém prostředí FIT

Na webu Návody FIT ČVUT naleznete všechny informace k přihlašovacím údajům, elektronické poště, připojení k internetu atd. Stručné informace o heslech najdete také tady v části „Co zařídit“. Veškeré dotazy a reklamace posílejte ze svého fakultního e-mailu na mail helpdesk@fit.cvut.cz.Poslední změna: 27.6.2019, 10:13