Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium je vypláceno na podporu ubytování a není podmíněno ubytováním na koleji. Ubytovací stipendium je přiznáno studentům prezenční formy, kteří splňují stanovené podmínky dle údajů ze systému Sdružených informací matrik studentů (SIMS).

Výplata stipendia je prováděna automaticky, a to zpětně čtvrtletně. Stav a výši je možné zkontrolovat v aplikaci Stipendia. O stipendium není třeba žádat.

Výše stipendia

Výši stipendia na ubytování ve stipendijním období vyhlašuje rektor svým opatřením. Stav nároku a výši ubytovacího stipendia si může student ověřit po přihlášení v aplikaci Stipendia.

Výplata stipendia

Výplata ubytovacích stipendií je prováděna zpětně čtvrtletně na základě Směrnice kvestora ČVUT č. 112/2018 pro výplatu ubytovacího stipendia. Není potřeba o něj žádat, pokud student splňuje podmínky v systému SIMS, je mu přiznáno automaticky.

Stipendium na ubytování se přiznává na čtyři období v kalendářním roce, a to na:

  • říjen až prosinec s výplatním termínem od 15. 1.,
  • leden až březen s výplatním termínem od 15. 4.,
  • duben až červen s výplatním termínem od 15. 7.,
  • červenec až září s výplatním termínem od 15. 10. (pouze pro doktorandy).

Přesná kritéria

Přesná kritéria pro přiznání stipendia stanovuje Příkaz rektora č. 7/2006 Kritéria pro přiznání stipendia na ubytováníDodatek č. 1 k příkazu rektora č. 7/2006. Podmínkami pro přiznání stipendia na ubytování je, že student:

  • studuje bakalářský, magisterský nebo doktorský program v prezenční formě,
  • studuje v prvním studijním programu nebo ve studijním programu na něj navazujícím,
  • nepřekročil standardní dobu studia,
  • nemá místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy.
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ivana Dolejšová, ivana.dolejsova@fit.cvut.czVedoucí Studijního oddělení


Poslední změna: 1.3.2018, 15:57