Jak na KOS

Studijní informační systém KOS slouží k podpoře studijních agend na ČVUT. Přihlásit se je možné pomocí Hesla ČVUT. KOS slouží hlavně k zápisu předmětů, tvorbě rozvrhu a zápisu na zkoušky či zápočtové testy. Dále KOS umožňuje studentovi přehled o jeho studijních výsledcích a známkách.

Heslo ČVUT mohou noví studenti získat po zápisu do studia přes aplikaci První heslo. Pokud studentovi nelze heslo vytvořit, je nutná osobní návštěva ve Vydavatelství průkazů ČVUT v Praze.

Fakulta zveřejňuje následující návody, které by měly usnadnit orientaci v systému KOS:

Předběžný zápis předmětů
Předběžným zápisem předmětů studenti deklarují zájem o studium konkrétních předmětů pro následující semestr. Proces předběžného zápisu je podporován systémem KOS. V tomto systému je možné zobrazovat, zapisovat nebo rušit předměty v předběžném zápisu. Při zapisování předmětů by měl být student obeznámen s obecnými podmínkami zapisování předmětů.
Přihlašování na termíny zkoušek a zápočtů
Řádný zápis a tvorba rozvrhu
V období řádných zápisů si studenti volí konečnou podobu skladby předmětů na následující semestr a tvoří si rozvrh. V systému KOS je možné zobrazovat, zapisovat nebo rušit předměty. Dále si student může v tomto systému tvořit rozvrh zapisováním do jednotlivých předmětových paralelek a zapsat se do dalšího semestru.
Postupné otevírání přístupu k rozvrhovým funkcím

Kontakt

V případě, že si student neví rady, na každé stránce vpravo dole je zpřístupněna možnost „Nápověda“. Pokud potíže přetrvávají je možné se obrátit na Studijní oddělení, konkrétně na fakultního správce systému KOS Ing. Ivana Halašku. Při potížích s aplikací je také možné kontaktovat HelpDesk ČVUT.

Ivan Halaška - profile

Ing. Ivan Halaška

Fakultní správce systému KOS

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Ivan Halaška, ivan.halaska@fit.cvut.czFakultní správce systému KOS


Poslední změna: 7.3.2019, 11:59