Zápisy ze zasedání Akademického senátu FIT

Z každého zasedání Akademického senátu FIT tajemník pořizuje zápis, v němž je uveden program zasedání, průběh, výsledky hlasování a usnesení. Na následujícím zasedání jsou zapracovány připomínky a zápis je schválen. Dokumenty projednávané senátem jsou od září 2017 přístupné akademické obci na Google Drive.

Funkční období 2018–2021

Akademický senát FIT se ustavil na zasedání 15. 11. 2018. V tomto období stihl senát zvolit své předsednictvo a projednat podmínky přijetí ke studiu v několika programech.

19. 12. 2019 – Zápis z 8. zasedání
Na osmém zasedání AS FIT ČVUT proběhlo schválení podmínek pro přijetí do BIE a MIE, schválení podmínek pro přijetí do DSP a schválení plánu realizace strategického záměru FIT pro rok 2020. V bodu Různé bylo diskutováno zavedení systému AEDO, analýza fakultní komunikace, nový web fakulty, čerpání stipendijního fondu a činnost ICT oddělení. Na závěr bylo přijato usnesení týkající se kontroly činnosti ICT oddělení. Zasedání se konalo 19. 12. 2019 od 16:00 v zasedací místnosti T9:364.
26. 11. 2019 – Zápis ze 7. zasedání
Na sedmém zasedání AS FIT ČVUT proběhlo schválení výroční zprávy o činnosti ČVUT FIT za rok 2018, schválení podmínek pro přijetí do BSP a MSP, schválení výše prospěchových stipendií, schválení disciplinární komise. Senát byl dále seznámen s návrhem strategického záměru pro rok 2020. V bodu Různé byl senát informován o požadavku finanční podpory IT soutěže mezi studenty FIT a FEL. Na závěr bylo diskutováno uznávání předmětů mezi BSP a MSP a uznávání vědeckých publikací do kreditů doktorského studia. Zasedání se konalo 26. 11. 2019 od 16:15 v zasedací místnosti T9:364.
14. 11. 2019 – Zápis z 6. zasedání
Na šestém zasedání AS FIT ČVUT proběhlo schválení dílčí volební komise pro volby do Akademického senátu ČVUT na období 2020–2022. Zasedání se konalo 14. 11. 2019 od 14:15 v zasedací místnosti T9:364.

 

Předešlá funkční období

Akademický senát FIT funguje od založení fakulty. První zasedání proběhlo 14. 9. 2009. Mezitím skončila již tři funkční období.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Daniel Vašata, Ph.D., daniel.vasata@fit.cvut.czTajemník Akademického senátu FIT


Poslední změna: 9.1.2020, 11:43