Zápisy ze zasedání Akademického senátu FIT v období 2018–2021

Akademický senát FIT se ustavil na zasedání 15. 11. 2018. V tomto období stihl senát zvolit své předsednictvo a projednat podmínky přijetí ke studiu v několika programech.

19. 12. 2019 – Zápis z 8. zasedání
Na osmém zasedání AS FIT ČVUT proběhlo schválení podmínek pro přijetí do BIE a MIE, schválení podmínek pro přijetí do DSP a schválení plánu realizace strategického záměru FIT pro rok 2020. V bodu Různé bylo diskutováno zavedení systému AEDO, analýza fakultní komunikace, nový web fakulty, čerpání stipendijního fondu a činnost ICT oddělení. Na závěr bylo přijato usnesení týkající se kontroly činnosti ICT oddělení. Zasedání se konalo 19. 12. 2019 od 16:00 v zasedací místnosti T9:364.
26. 11. 2019 – Zápis ze 7. zasedání
Na sedmém zasedání AS FIT ČVUT proběhlo schválení výroční zprávy o činnosti ČVUT FIT za rok 2018, schválení podmínek pro přijetí do BSP a MSP, schválení výše prospěchových stipendií, schválení disciplinární komise. Senát byl dále seznámen s návrhem strategického záměru pro rok 2020. V bodu Různé byl senát informován o požadavku finanční podpory IT soutěže mezi studenty FIT a FEL. Na závěr bylo diskutováno uznávání předmětů mezi BSP a MSP a uznávání vědeckých publikací do kreditů doktorského studia. Zasedání se konalo 26. 11. 2019 od 16:15 v zasedací místnosti T9:364.
14. 11. 2019 – Zápis z 6. zasedání
Na šestém zasedání AS FIT ČVUT proběhlo schválení dílčí volební komise pro volby do Akademického senátu ČVUT na období 2020–2022. Zasedání se konalo 14. 11. 2019 od 14:15 v zasedací místnosti T9:364.
10. 6. 2019 – Zápis z 5. zasedání
Na pátém zasedání AS FIT ČVUT proběhlo schválení Řádu doktorského studia FIT a Strategického záměru FIT na období do roku 2020. V bodě Různé byla diskutována situace ohledně průběhu habilitačního řízení Ing. Bohdana Hejny, Ph.D.
27. 5. 2019 – Zápis z 4. zasedání
Na čtvrtém zasedání AS FIT ČVUT proběhlo schválení výroční zprávy, rozpisu FIT na rok 2019, aktualizovaného jednacího řádu Vědecké rady FIT a rozšíření akreditace MSP Informatika 2019. Dále bylo zvoleno nové předsednictvo AS FIT a proběhla diskuse o revizi sylabů a možném zvýšení prospěchových stipendií.
28. 3. 2019 – Zápis z 3. zasedání
Na třetím zasedání AS FIT ČVUT byl projednán zejména návrh Zdeňka Muzikáře na pozici proděkana pro studijní a pedagogickou činnost, návrh na medaile FIT, kariérní řád a stav ICT. Dále proběhly prezentace proděkanů a vedoucích oddělení k předpokládanému rozpočtu na rok 2019.
13. 2. 2019 – Zápis z 2. zasedání
Na druhém zasedání AS FIT ČVUT byla projednána zejména aktuální situace ohledně rezignace proděkana Balíka, stav ICT projektů a činnost PR oddělení.
15. 11. 2018 – Zápis z 1. zasedání
Na prvním ustavující zasedání došlo k volbě nového předsednictva. Dále senátoři projednávali zejména budoucnost studijních programů, prospěchová stipendia, informační systémy pro studijní materiály a možné změny volebních období členů AS FIT.
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Daniel Vašata, Ph.D., daniel.vasata@fit.cvut.czTajemník Akademického senátu FIT


Poslední změna: 9.1.2020, 11:42