Vedení FIT

Děkan fakulty
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
dekan@fit.cvut.cz

Tajemník fakulty
Ing. Jan Železný
tajemnik@fit.cvut.cz

Předsedkyně AS FIT
Ing. Magda Friedjungová
senat@fit.cvut.cz

Proděkan pro rozvoj
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
rozvoj@fit.cvut.cz

Proděkan pro vnější vztahy
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.,
josef.kolar@fit.cvut.cz

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.,
vyuka@fit.cvut.cz

Proděkan pro vědu a výzkum
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
veda@fit.cvut.cz

Proděkan pro pro spolupráci s průmyslem
doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
pavel.kordik@fit.cvut.cz

PR oddělení
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.
pr@fit.cvut.cz

Oddělení ICT
Ing. Martin Vaňko
helpdesk@fit.cvut.cz

Katedra teoretické informatiky
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
kti@fit.cvut.cz

Katedra softwarového inženýrství
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
ksi@fit.cvut.cz

Katedra číslicového návrhu
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.
kcn@fit.cvut.cz

Katedra počítačových systémů
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
kps@fit.cvut.cz

Katedra aplikované matematiky
Ing. Karel Klouda, Ph.D.,
kam@fit.cvut.cz

Katedra informační bezpečnosti
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
kib@fit.cvut.cz

Laboratoř výzkumu programování
prof. MSc. Jan Vitek, Ph.D.
jan.vitek@fit.cvut.czPoslední změna: 4.6.2019, 9:59